Çalışma Soruları (Kalite Yönetimi)

KALİTE YÖNETİMİ
Yrd. Doç. Dr. Zeki Yüksekbilgili

 

 

 

 

 

 

 

Çalışma Soruları
Aşağıdaki çalışama soruları öğrencilerin ders sonrası bilgilerini test etmek amaçlı hazırlanmıştır.

(Vize dönemine kadar işlenen konular ile ilgili sorular)

1- Kalite kavramını açıklayın. Kalite kavramını farklı tarafların bakış açılarına göre tanımlayın, örneklendirin.

2- Kalite bileşenleri nelerdir? Bu bileşenleri belirtin ve açıklayın.

3- Kalite kontrol nedir? Temel aşamaları nelerdir?

4- TKY nedir? Detaylıca açıklayın.

5- Kaliteye ulaşmada gerekli olan aşamalar nelerdir? Listeleyin, en az 2 tanesi açıklayın.

(Final dönemine kadar işlenen konular ile ilgili sorular)

6- Kaliteyi doğrudan etkileyen faktörler nelerdir? Listeleyin, en az 2 tanesi açıklayın.

7-  Juran’ın kalite yaklaşımı (kalite üçlemesi) nedir? Detaylıca açıklayın.

8- PUKÖ döngüsü nedir? Detaylıca açıklayın.

9- Kalite çemberleri nedir? Detaylıca açıklayın.

10- Muda Yaklaşımı nedir? Detaylıca açıklayın.

11- Altı sigma nedir? Detaylıca açıklayın.

12- Yalın üretim nedir? Detaylıca açıklayın.

13- Kaizen nedir? Detaylıca açıklayın.

14- 5S nedir? Detaylıca açıklayın.

Kaynak Kitap
Duyurular
Ders Notları
Ek Kaynaklar
Çalışma Soruları