Çalışma Soruları (Uluslararası İşletmecilik)

Uluslararası İşletmecilik
Yrd. Doç. Dr. Zeki Yüksekbilgili

 

 

 

 

 

 

 

Çalışma Soruları
Aşağıdaki çalışama soruları öğrencilerin ders sonrası bilgilerini test etmek amaçlı hazırlanmıştır.

(Vize dönemine kadar işlenen konular ile ilgili sorular)

1- Uluslararası işletmecilik nedir? Uluslararası işletmecilik faaliyetleri nelerdir? Detaylandırarak açıklayın.

2- Uluslararası işletmeciliğin ulusal işletmecilikten farklılıkları nelerdir? Detaylıca açıklayın.

3- Uluslararası işletmeciliğin politik etkisi ne demektir? Örneklerle açıklayın.

4- Standardizasyonun uluslararası işletmecilik ile ilgisi nedir? Detaylıca açıklayın.

5- Ekonomik entegrasyon ve globalleşmenin uluslararası işletmecilik ile ilgisi nedir? Detaylıca açıklayın.

6- Uluslararası işletmeciliğin tarihsel süreci göz önüne alındığında hangi dönemlerden bahsedilebilir? Belirtin ve kısaca açıklayın.

7- Uluslararası işletmeleri ülke dışında faaliyet göstermeye iten nedenler nelerdir? Açıklayın.

(Final dönemine kadar işlenen konular ile ilgili sorular)

8- Ülke dışı faaliyet türlerinden ihracatı açıklayın. İhracat çeşitlerini listeleyip, örneklerle açıklayın.

9- Ülke dışı faaliyet türlerinden doğrudan yatırımı örneklerle açıklayın.

10- Ülke dışı faaliyet türlerinden ortaklığı açıklayın. Ortaklık türlerini listeleyin.

11- Lisans anlaşmaları nedir? Faydaları ve sakıncaları nelerdir? Açıklayın.

12- Franchising nedir? Faydaları ve sakıncaları nelerdir? Açıklayın.

13- Joint Venture nedir? Faydaları ve sakıncaları nelerdir? Açıklayın.

14- Yönetim sözleşmesi nedir? Faydaları ve sakıncaları nelerdir? Açıklayın.

15- Anahtar teslim projeler nedir? Faydaları ve sakıncaları nelerdir? Açıklayın.

————- Bu kısım henüz yüklenmedi ————-

Kaynak Kitap
Duyurular
Ders Notları
Ek Kaynaklar
Çalışma Soruları